Avulazidwa Molapitsa Kamba Kopezeka Kuchipinda Mnyumba ya Mwini

Mkulu wina ku Bangwe mumzinda wa Blantyre masiku apitawa anaphopholedwa molapitsa kamba koti anapezeka kuchipinda cha nyumba ina yoyandikana nayo ali gonee pa kama. Malinga ndi omwe atofotokozera Maravi Express nkhaniyi, mkuluyo akuti wakhala ali paubwenzi wamseli ndi mkazi wa mzake wa nyumba yoyandikana nayo ndipo awiriwo akhala akumakumana mnyumbamo mwini mkaziyo akapita kuntchito ya ugadi mtauni ya Limbe. Anthu akuti akhala akunon’goneza gadiyo za nkhaniyi koma iye samakhulupilira kuti izi zimachitikadi ati kamba koti akhala kupapila limodzi mowa…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Avulazidwa Molapitsa Kamba Kopezeka Kuchipinda Mnyumba ya Mwini
Mayi Wina Aphopholedwa ndi kuvulidwa Kamba kochitira Nsanje Mamuna wa Mwini

Mayi wina ku Bangwe mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre masiku apitawa anawona ngati ku tulo pamene anaphopholedwa molapitsa ati kamba kochita nsanje ndi mwini mamuna. Nkhaniyi ikuti maiyo wakhala akuyenda ndi mamuna wa mwini kwa zaka zingapo koma wakhala akupanga izi ndi izi kuti alande mwini banjalo yemwe amangwira ntchito ngati dotolo pa chipatala china kumeneko. Kenaka amayi awiriwo akuti atakumana pa malo okwelera basi kunali kuphopholana osati masewera koma mwini banjalo mothandizana ndi anzake omwe analowelera…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mayi Wina Aphopholedwa ndi kuvulidwa Kamba kochitira Nsanje Mamuna wa Mwini
Azikhweza Pambuyo podziwa kuti mkazi wake ali ndi Mamuna wina

Mkulu wina ku Ndirande Makata posachedwapa akuti anazimangilira kamba koti anazindikila kuti mkazi wake anapalana ubwenzi wamseli ndi njonda ina yomwe imayitanira minibasi pa msika waukulu kumeneko. Malipoti omwe afikila Maravi Express ati maiyo pa tsikulo sanagone kunyumba kwake koma anakagona kwa mamuna wakubayo. Kutacha maiyo anapita kunyumbako ndipo mamunayo atamufunsa komwe anali iye ananenetsa kuti anagona kwa abale ake kamba koti kunja kunamudela. Apa akuti awiriwo sanamvane Chichewa ndipo kenaka maiyo akuti anauyamba ulendo wopitanso kukagona kwa njonda…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Azikhweza Pambuyo podziwa kuti mkazi wake ali ndi Mamuna wina
Akhapa Bambo wa Mwana Wofuna Kugwililidwa Poyesa kuti Ndiye Amafuna Kugwilira

Zina ukamva kamba anga mwala anthuni. Anthu okhala mtaunishipi ya Zingwangwa mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre anazidwa komanso kuchita nthumazi kamba ka nkhani yomwe yafikila zikuchitika pozachedwapa. Malipoti ati mkulu wina yemwe amachita bizinezi yowonetsa kanema mumsikawo masiku apitawa anayitanila mwana wosakwana zaka khumi mu nyumba yomwe amawonetsela kanemayo momwe anayamba kumugwilagwila pofuna kumugwililira. Koma amayi ena ogulitsa nkhuni pafupi ndi nyumbayo anadabwa poona kuti chitseko cha nyumbayo chinakhomedwa. Amayiwo anafotokozela anyamata ena omwenso amachita geni pa…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Akhapa Bambo wa Mwana Wofuna Kugwililidwa Poyesa kuti Ndiye Amafuna Kugwilira
Akomoledwa Atapezeleledwa Akuchita za Dama ndi Mamuna wa Mwini

Msungwana wina woyendayenda ku Makhetha mumzinda wa Blantyre akuti masiku apitawa anaumbuzidwa mpakana kukomoka atamupezelera akuchita za dama ndi mamuna wa mwini. Mayi Falawo omwe anaona izi maso ndi maso anafotokozera Maravi Express kuti msungwanayo wakhala akuchita mchitidwe omadekhela maso ndi kumagona ndi amuna ayeni kwa nthawi yaitali m’mabala osiyanasiyana kumeneko. Ndiye paja akulu amati ukatambatamba udziyamba wayang’ana kunyanja chifukwa choti kungakuchere, tsiku lake lachiweluzo linafika pamene anakumana ndi zokhoma. Nkhaniyi yati mkulu wachimasomasoyo anapita kukapapila mowa pa bala…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Akomoledwa Atapezeleledwa Akuchita za Dama ndi Mamuna wa Mwini
Apalana Ubwenzi Wamseli ndi Mayi Komanso Mwana

Mkulu wina ku Nancholi mumzinda wa Blantyre akuti wakhala akuyenda ndi mayi wina kuphatikizanso wana wake wamkazi woyamba Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa bambo wina yemwenso amakhala ku Nancholi komweko wati mkuluyo yemwe ali ndi banja lake lokhazikika anapalana unbwenzi wamseli ndi mayi wina wochita bizinesi yemwenso ali pa banja. Ubwenziwo akuti wakhala zaka zingapo kamba koti mamuna wa maiyo anapita mdziko la South Africa kukagwira ntchito zaka zingapo zapitazo. Koma kenaka mkuluyo akuti anayamba kudekhera…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Apalana Ubwenzi Wamseli ndi Mayi Komanso Mwana
Akozedwa Atapapira Mowa pa Mwambo wa Chikwati

Zina ukamva amati kamba anga mwala anthuni. Mnyamata wina yemwe amapanga bizinesi ya zitsulo za njinga ku Chirimba mumzinda wa Blantyre akuyenda wera wera ngati nkhuku ya Chitopa kamba koti anakozedwa mu holo pa mwambo wa Chikwati cha mlongo wake sabata yatha. Malinga ndi kunena kwa m’modzi mwa anthu omwe anawonelera mwambowo a Justin Kanje omwe amakhala ku Chilomoni, zinthu zonse pa tsikulo zinayamba bwino pamene ukwatiwo unadalitsidwa ku limodzi mwa matchalichi kumeneko. Kenaka itatha nthawi ya chakudya chikwaticho…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Akozedwa Atapapira Mowa pa Mwambo wa Chikwati
Mphunsitsi Wankulu Asambitsidwa Ndi Zibagera ku Bangwe

Mphunzitsi wankulu wa pa sukulu ina yapulaimale ku Bangwe masiku apitawa anasambitsidwa ndi zibagera zomwe zinavumbwa kuchokera kwa makolo omwe anakwiya kamba koti m’modzi mwa aphunzitsi anamenya ndi kukomola mwana wasukulu. Malinga ndi malipoti omwe afikila Maravi Express, m’modzi mwa aphunzitsi kumeneko anamenya ndi kukomola mwana wachichepere, chinthu chomwe chinapangitsa makolo komanso anthu ena omwe amagulitsa katundu wosiyanasiyana kumeneko kulowa mumpanda wa sukuluyo momwe anafuna kumva bwino lomwe chomwe chinachitika. Nawonso ophunzira sanaimve koma kutseka msewu kwinako akuyimba nyimbo…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mphunsitsi Wankulu Asambitsidwa Ndi Zibagera ku Bangwe
Chimbalangondo Chiwotchedwa ku Bangwe Kamba kakuba ma Babu

Koma zinazi munthu ukamva sungazimvetsetse kamba ka zinthu zomwe zachitika masiku apitawa ku Mbayani mtaunishipi ya Bangwemumzinda otchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre. Bambo wina kumeneko wataya moyo wake atamupeza akuchotsa ma babu pa ina mwa nyumba zamumpanda kumeneko. Malipoti omwe afikila Maravi Express akuti mkuluyo wakhala akuba zinthu zina ndi zina kuphatikizapo mbaula ndi mapoto. Ndiye patsiku lake la 40 litakwana iye anaganiza zokwera mpanda nkuyamba kuchotsa ma babu a nyumbayo. Koma alonda atamuona anayamba kumuthamangitsa ndipo kenaka…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Chimbalangondo Chiwotchedwa ku Bangwe Kamba kakuba ma Babu
Amwalira ndi Mowa Wachilendo Kamba Kosadyera

Mkulu wina yemwe anali wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi mphambu imodzi (60) akuti masiku apitawa anataya moyo wake kamba komwa mowa wina wofanana ndi madzi koma osadyera. Malemuyo yemwe dzina lake ndi Kalata Mdukamwera akuti anali mbiyang’ambe kwambiri ndipo ankakhalira moyo wake wa tsiku ndi tsiku pogwira ganyu kapena kuti zija ena akuti magobo masiku ano. Anafotokozera atolankhani nkhaniyi ndi m’modzi mwa abale a malemuyo a Yosofati Chilooko. Patsikulo akuti malemuyo anauza abale ake kuti akupita ku mudzi…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Amwalira ndi Mowa Wachilendo Kamba Kosadyera