Agamulidwa Zaka Khumi ndi Ziwiri Ku Jere Kamba Kogwililira Ana Okhala Ake Omwe

Koma anthu ena ayi ndithu. Khothi la majisitireti loyamba la m’boma la Kasungu posachedwapa lidalamula njonda ina ya zaka 29 kuti ikakhale kundende kwa zaka khumi ndi ziwiri atapezeka olakwa pa mlandu ogwililira ana ake awiri. Anawo akuti ndi a zaka zisanu ndi ziwiri (7) komanso zisanu ndi zinayi (9). Mkuluyo yemwe sanatchulidwe dzina pofuna chitetezo anamunjata pa 23 Novembala kamba ka mchitidwewo womwe akuti wakhala akuchita kwa zaka ziwiri tsopano. Izi akuti zinaululika kamba koti mwana wa zaka…

Read More

Agwetsa Kachisi Kamba Kosamvana Maganizo Kunkhani Ya za Chuma

Dzikoli kaya likulowera kuti anthuni? Akhristu pa mpingo wina kwa Ntopwa mtaunishipi ya Bangwe munzinga wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre masiku apitawa akuti anagwetsa Kachisi kamba kosamvana maganizo ndi m’mene akuluakulu akhala akuyendetsela ndondomeko ya za chuma. Malinga ndi kunena kwa a James Milanzi omwe amakhala kwa Ntopwako pafupi ndi tchalitchilo, akhristuwo akuti akhala akudabwa ndi m’mene chuma chakhala chikuyendela pa mpingowo maka popeza ntchito yomanga kachisiyo inali ikupitilirabe. “Akhristuwo akuti akhala akupereka moolowa manja kwa zaka zapitazi…

Read More

Avulazidwa Molapitsa Kamba Kopezeka Kuchipinda Mnyumba ya Mwini

Mkulu wina ku Bangwe mumzinda wa Blantyre masiku apitawa anaphopholedwa molapitsa kamba koti anapezeka kuchipinda cha nyumba ina yoyandikana nayo ali gonee pa kama. Malinga ndi omwe atofotokozera Maravi Express nkhaniyi, mkuluyo akuti wakhala ali paubwenzi wamseli ndi mkazi wa mzake wa nyumba yoyandikana nayo ndipo awiriwo akhala akumakumana mnyumbamo mwini mkaziyo akapita kuntchito ya ugadi mtauni ya Limbe. Anthu akuti akhala akunon’goneza gadiyo za nkhaniyi koma iye samakhulupilira kuti izi zimachitikadi ati kamba koti akhala kupapila limodzi mowa…

Read More

Mayi Wina Aphopholedwa ndi kuvulidwa Kamba kochitira Nsanje Mamuna wa Mwini

Mayi wina ku Bangwe mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre masiku apitawa anawona ngati ku tulo pamene anaphopholedwa molapitsa ati kamba kochita nsanje ndi mwini mamuna. Nkhaniyi ikuti maiyo wakhala akuyenda ndi mamuna wa mwini kwa zaka zingapo koma wakhala akupanga izi ndi izi kuti alande mwini banjalo yemwe amangwira ntchito ngati dotolo pa chipatala china kumeneko. Kenaka amayi awiriwo akuti atakumana pa malo okwelera basi kunali kuphopholana osati masewera koma mwini banjalo mothandizana ndi anzake omwe analowelera…

Read More

Azikhweza Pambuyo podziwa kuti mkazi wake ali ndi Mamuna wina

Mkulu wina ku Ndirande Makata posachedwapa akuti anazimangilira kamba koti anazindikila kuti mkazi wake anapalana ubwenzi wamseli ndi njonda ina yomwe imayitanira minibasi pa msika waukulu kumeneko. Malipoti omwe afikila Maravi Express ati maiyo pa tsikulo sanagone kunyumba kwake koma anakagona kwa mamuna wakubayo. Kutacha maiyo anapita kunyumbako ndipo mamunayo atamufunsa komwe anali iye ananenetsa kuti anagona kwa abale ake kamba koti kunja kunamudela. Apa akuti awiriwo sanamvane Chichewa ndipo kenaka maiyo akuti anauyamba ulendo wopitanso kukagona kwa njonda…

Read More

Akhapa Bambo wa Mwana Wofuna Kugwililidwa Poyesa kuti Ndiye Amafuna Kugwilira

Zina ukamva kamba anga mwala anthuni. Anthu okhala mtaunishipi ya Zingwangwa mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre anazidwa komanso kuchita nthumazi kamba ka nkhani yomwe yafikila zikuchitika pozachedwapa. Malipoti ati mkulu wina yemwe amachita bizinezi yowonetsa kanema mumsikawo masiku apitawa anayitanila mwana wosakwana zaka khumi mu nyumba yomwe amawonetsela kanemayo momwe anayamba kumugwilagwila pofuna kumugwililira. Koma amayi ena ogulitsa nkhuni pafupi ndi nyumbayo anadabwa poona kuti chitseko cha nyumbayo chinakhomedwa. Amayiwo anafotokozela anyamata ena omwenso amachita geni pa…

Read More

Akomoledwa Atapezeleledwa Akuchita za Dama ndi Mamuna wa Mwini

Msungwana wina woyendayenda ku Makhetha mumzinda wa Blantyre akuti masiku apitawa anaumbuzidwa mpakana kukomoka atamupezelera akuchita za dama ndi mamuna wa mwini. Mayi Falawo omwe anaona izi maso ndi maso anafotokozera Maravi Express kuti msungwanayo wakhala akuchita mchitidwe omadekhela maso ndi kumagona ndi amuna ayeni kwa nthawi yaitali m’mabala osiyanasiyana kumeneko. Ndiye paja akulu amati ukatambatamba udziyamba wayang’ana kunyanja chifukwa choti kungakuchere, tsiku lake lachiweluzo linafika pamene anakumana ndi zokhoma. Nkhaniyi yati mkulu wachimasomasoyo anapita kukapapila mowa pa bala…

Read More

Apalana Ubwenzi Wamseli ndi Mayi Komanso Mwana

Mkulu wina ku Nancholi mumzinda wa Blantyre akuti wakhala akuyenda ndi mayi wina kuphatikizanso wana wake wamkazi woyamba Maravi Express yamvetsedwa motere. Malinga ndi kunena kwa bambo wina yemwenso amakhala ku Nancholi komweko wati mkuluyo yemwe ali ndi banja lake lokhazikika anapalana unbwenzi wamseli ndi mayi wina wochita bizinesi yemwenso ali pa banja. Ubwenziwo akuti wakhala zaka zingapo kamba koti mamuna wa maiyo anapita mdziko la South Africa kukagwira ntchito zaka zingapo zapitazo. Koma kenaka mkuluyo akuti anayamba kudekhera…

Read More

Akozedwa Atapapira Mowa pa Mwambo wa Chikwati

Zina ukamva amati kamba anga mwala anthuni. Mnyamata wina yemwe amapanga bizinesi ya zitsulo za njinga ku Chirimba mumzinda wa Blantyre akuyenda wera wera ngati nkhuku ya Chitopa kamba koti anakozedwa mu holo pa mwambo wa Chikwati cha mlongo wake sabata yatha. Malinga ndi kunena kwa m’modzi mwa anthu omwe anawonelera mwambowo a Justin Kanje omwe amakhala ku Chilomoni, zinthu zonse pa tsikulo zinayamba bwino pamene ukwatiwo unadalitsidwa ku limodzi mwa matchalichi kumeneko. Kenaka itatha nthawi ya chakudya chikwaticho…

Read More

Mphunsitsi Wankulu Asambitsidwa Ndi Zibagera ku Bangwe

Mphunzitsi wankulu wa pa sukulu ina yapulaimale ku Bangwe masiku apitawa anasambitsidwa ndi zibagera zomwe zinavumbwa kuchokera kwa makolo omwe anakwiya kamba koti m’modzi mwa aphunzitsi anamenya ndi kukomola mwana wasukulu. Malinga ndi malipoti omwe afikila Maravi Express, m’modzi mwa aphunzitsi kumeneko anamenya ndi kukomola mwana wachichepere, chinthu chomwe chinapangitsa makolo komanso anthu ena omwe amagulitsa katundu wosiyanasiyana kumeneko kulowa mumpanda wa sukuluyo momwe anafuna kumva bwino lomwe chomwe chinachitika. Nawonso ophunzira sanaimve koma kutseka msewu kwinako akuyimba nyimbo…

Read More