Adabwitsa Anthu atavina mwa kaso ndi Kabuduka wa Mkati Yekha

Pamene anthu ali kalikiliki m’madera osiyanasiyana a dziko lino kukonzekera chisangalalo cha Khisimesi cha chaka chino nalonso tsamba la zikuchitika pa Maravi Express likunka limwaza maso ake ndi cholinga chofuna kukudziwitsani nkhani zochitisa chidwi zomwe zayamba kale kuchitika padakali pano. Anthu ambiri omwe amachita bizinezi zosiyana siyana pa msika wa Bvumbwe nawonso anayima mitu pamene bambo wina anavina ndi msungwana wina ndi kugwetserana pansi yemwe anavula zovala zake nkusala ndi kabudula wa mkati yekha kwinaku ati kamba ka nyimbo…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Adabwitsa Anthu atavina mwa kaso ndi Kabuduka wa Mkati Yekha
Ayaluka Atapezeleredwa Akuchita za Dama ndi Mwana Omupeza

Zina ukamva akulu sadalakwitse ponena kuti kamba anga mwala. Mkulu wina yemwe akuti wakhala akunka alalikira malo osiyana-siyana mtauni ya Limbe pomadzitcha kuti ndi mneneli akuti masiku apitawa wayaluka pamene anamupezelera akuchita za dama ndi mwana wake omupeza ku bafa. Izitu zachitika ku Nthandizi mtaunishipi ya Bangwe. Malinga ndi kunena kwa bambo omwe anangozitchula kuti ndi a Macheso omwe amakhala pafupi ndi nyumbayo, iye wakhala akukayikitsa anthu za mayendedwe ake akamachoka pakhomo kupita mtauni ya Limbe kamba koti masiku…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Ayaluka Atapezeleredwa Akuchita za Dama ndi Mwana Omupeza
Ayenda ndi Kabudula Wamkati Yekha Kamba Kolephera Kumaliza Ndime

Mkulu wina anawona ngati za kutulo masiku apitawa pamene anavulidwa zovala zonse nkusala ndi kabudula wamkati yekha pa malo ena omwela mowa ndi msungwana wina yemwe anamulemba ganyu yoti amuthandize kulima munda wake omwe uli pa mudzi wa William mdera la mfumu yaikulu Bvumbwe m’boma la Thyolo. Mayi Naomi Benadi omwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso anafotokoza kuti mkuluyo wakhala akuchita khalidwe limeneli kwa nthawi yaitali lomanka alandila ndalama zonse akafunsa ganyu koma akangoyamba ndime samaliza popeza amathawa…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Ayenda ndi Kabudula Wamkati Yekha Kamba Kolephera Kumaliza Ndime
Alira Chokweza pa Msika Kamba Kopheledwa Njoka

Mkulu wina yemwe amachita geni ya wokala pa msika wa Makhetha ku Machinjiri munzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre akuti masiku apitawa anadabwitsa anthu pamene analira chokweza atazindikira kuti anthu ena pamsikawo apha njoka yomwe imadutsa kuseli kwa mawokala ena. Malinga ndi kunena kwa bambo Mikeyasi omwe amachita geni ya nsomba za manyalira pa msikawo, nkhaniyi akuti inachitika masiku apitawa pamene anthu mumsikawo amadabwa ndi m’mene geni ya mkuluyo imapitira patsogolo kamba koti anayamba ndi kakhobili kochepa zaka…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Alira Chokweza pa Msika Kamba Kopheledwa Njoka
Athetsa Banja Atamupezelera Akuchita za Dama Dzuwa Likuswa Mtengo

Mkulu wina kwa Bvumbwe mboma la Thyolo akuti akuyenda zolizoli ngati nkhuku ya Chitopa kamba ka manyazi atamupezelera akuchita za dama ndi msungwana woyendayenda kuseli kwa malo ena omwera chakumwa chaukali. Bambo Misheck omwe anawona izi zikuchitika maso ndi maso masiku apitawa anafotokozera Maravi Express kuti mkuluyo wakhala akuchita mchitidwewu mozembera mkazi wake yemwe anamubelekera ana atatu. Ndiye paja akulu amati ukatambatamba udziyamba kaye wayang’ana kunyanja kamba koti kunja kungakuchere, iye anawona ngati kutulo pamene anthu ena omwe ankamwa…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Athetsa Banja Atamupezelera Akuchita za Dama Dzuwa Likuswa Mtengo
Apezeleredwa Akuchita za Dama ndi Msungwana Wokolopa

Wolemba: Richard Chinansi Banja lina kwa Nkwate mdera la mfumu yaikulu Machiniri mumzinda wa Blantyre akuti lagawanapo zida kamba koti mayi wa mnyumbamo anapezelera mamuna wake akuchita za dama ndi msungwana yemwe anamulemba ntchito yokonza mnyumbamo. Malinga ndi mayi Christina Chirwa omwe amakhala pafupi ndi nyumba yomwe kwachitikira izi, iwo anafotokozera Maravi Express kuti banjalo lomwe linadalitsidwa pa mpingo wina kumeneko chaka chatha linadalitsika ndi mphatso ya mwana wamwamuna miyezi ingapo yapitayi. Choncho izi zitatero awiriwo anagwirizana zoti alembe…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Apezeleredwa Akuchita za Dama ndi Msungwana Wokolopa
Mkulu Wampingo Apezeleledwa Akuchita za Dama ndi Mkazi Wamwini

Wolemba:Richard Chinansi Mkulu wa mpingo wa imodzi yomwe yangoti m’bwee m’madera ambiri mziko muno ku Chilaweni m’boma la Blantyre akuti akuyenda mozolika ngati nkhuku ya Chitopa pamene anamupezelera akuchita za dama ndi mkazi wa mzake yemwe anali ponda apa nanenso ndiponde apa ndi mkazi wake. Maanjawo akuti amakhala nyumba zoyandikana komweko ku Chilaweni. Malinga ndi kunena kwa a Fanuel Banda omwe amakhala pafupi ndi komwe kunachitikira nkhaniyi, mwini mamunayo akuti wakhala akudabwa ndi mayendedwe a mamuna wakeyo makamaka iye…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mkulu Wampingo Apezeleledwa Akuchita za Dama ndi Mkazi Wamwini
Afafanthidwa Modetsa Nkhawa Kamba Kochita za Dama ndi Mkazi wa Mwini

Wolemba: Richard Chinansi Mamuna wina wa chimasomaso kwa Bvumbwe m’boma la Thyolo akuti masiku apitawa anafafanthidwa modetsa nkhawa pamene anamupezelera akuchita za dama ndi mkazi wa mwini. Malinga ndi kunena kwa bambo Gama omwe amachita geni ya Kabichi pamsika wa Bvumbwe, nkhaniyi yati mwini mkaziyo wakhala akukayikira za mayendedwe a mkazi wake maka-maka akapita kukachita geni yake ya Nkhuku pamsika omwewo wa Bvumbwe. Anthu enanso akufuna kwabwino akuti akhala akutsina khutu mamunayo kuti mkazi wake akuyenda mwa mseli ndi…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Afafanthidwa Modetsa Nkhawa Kamba Kochita za Dama ndi Mkazi wa Mwini
Mbava ipezeka ili Mbulanda pa Denga

Wolemba: Richard Chinansi Zina ukamva kamba anga mwala anthuni. Munthu wina yemwe akumuganizila kuti ankafuna kuthyola ndi kuba pa nyumba ya mkulu wina kwa Gayesi mumzinda wa Blantyre akuti anapezeka ali pa denga la nyumbayo koma ali chinochino. Nkhaniyi yati mwini nyumbayo anadabwa pamene chitseko chake chinkamveka ngati pali munthu wina yemwe amalimbana nacho kuti athyole. Izi zili choncho mwini nyumbayo akuti anayamba kukuwa pofuna kuti anthu oyandikana nawo adzuke ndi kumuthandiza pa zomwe zimachitikazo. Atamva mkuwowo mbavayo akuti…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mbava ipezeka ili Mbulanda pa Denga
Mayi Waulemu Wake Amupezelera Akuchita Za Dama ndi Mnyamata Waganyu

Mayi wina ku Makhetha mumzinda wotchuka kunkhani ya zamalonda wa Blantyre akuti masiku apitawa anawona ngati kutulo pamene anamupezelera akuchita za dama ndi mnyamata wina yemwe anamulemba ganyu yokolora chimanga ku munda . Izitu akuti zinachitika dzuwa litangopendeka pamene anthu masiku ano ali kalikiliki kukolora mbeu zawo. Malinga ndi kunena kwa a Anthony Chisasa omwe ayandikana minda ndi wa banja la mayi wachimasomasoyo, iwo anati mamuna wake yemwe amakhala mdziko la South Africa wakhala akutumiza ndalama kwa mkazi wakeyo…

Read More

Posted in ZIKUCHITIKA Comments Off on Mayi Waulemu Wake Amupezelera Akuchita Za Dama ndi Mnyamata Waganyu